CANALES DE COMPRESIÓN DIFERENTES, REDUCIÓN DE ruído: Características canles de procesamento de sinal 4, e tamén con canles de compresión independentes 4, o son recollido divídese en distintas rexións de frecuencia para análise, procesamento e recorrencia separadas, tamén presenta optimización de detección de sincronización de ruído de voz, redución de ruído en capas para reducir o ruído de fondo, cancelación de comentarios acústicos. Existen diferentes modos para diferentes atmosferas, estándar, modos de redución de ruído e bobinas de tele.

Amosar todos os resultados 2

Amosar barra lateral