CANALES DE COMPRESIÓN DIFERENTES, REDUCIÓN DE RUÍDO: inclúe 4 canles de procesamento de sinal e tamén con 4 canles de compresión independentes, o son recollido divídese en diferentes rexións de frecuencia para análise, procesamento e recorrentes separados, tamén conta coa optimización da detección de sincronización de ruído de voz, redución de ruído en capas para reducir o ruído de fondo, cancelación de comentarios acústicos. Hai diferentes modos para diferentes atmosferas, estándar, modos de redución de ruído e bobina tele.

Amosando o único resultado

Amosar barra lateral