Implante coclear[Que poboación é axeitada para implantes cocleares?]

Pacientes prelinguais (incluídos bebés e nenos pequenos)

Pacientes prelinguais con perda auditiva sensorial ou grave;

Para os pacientes con esputo falado previamente con audición residual, cando os audífonos non se melloran significativamente despois dos audífonos, deben instalarse canto antes;

Para os pacientes con xordeira prelingual, a idade ideal para a cirurxía de implante coclear é12Mes ~5Anos; canto menor sexa a idade de implantación, mellor serán os efectos de rehabilitación auditiva e da fala;

4 para3Os nenos que se implantaron con implantes cocleares despois da idade cirúrxica deben someterse a un adestramento de rehabilitación da audición e da fala. Polo tanto, é necesario ter condicións para o adestramento na rehabilitación da audición e da fala para realizar a cirurxía de implante coclear;

6Os pacientes con vocabulario pre-lingual e máis antigo deben ter unha determinada base da fala ou usar un audífono ou ter sido sometido a un adestramento auditivo para a rehabilitación da voz para considerar a instalación dun implante coclear.

1500562654878197.jpg

Pacientes postquirúrxicos (incluído o esputo senil)

Os pacientes con perda auditiva sensorial ou grave teñen bo estado físico;Para pacientes con audición residual, cando o audífono non é válido ou o efecto é deficiente, a puntuación de proba cognitiva de oración aberta ≤30%Debe realizarse a cirurxía de implante coclear.